• Ahuzat Shaul

שמורת זיתא ותל זרור

מתאים מאוד למי שאוהב לנשום ולהרגיש טבע. משפחות זוגות ובודדים.


טיול לשמורת זיתא ותל זרור

מתאים לכל המשפחה ומשלב את כל מה שילדים יתלהבו ממנו. גבעה לטפס עליה, ציפורים להתרגש מהם ועקבות בעלי חיים המספרים לנו את אשר קרה בלילה. עונות ביקור מומלצות חורף ואביב לאחר הגשמים נקוות שלוליות לאורך הדרך והיא אינה מומלצת לנסיעה ברכב פרטי.דרכי הגעה: דרך בית אליעזר נוכל ללכת לשמורת ביצת זיתא הנמצאת בין מפעלי גרנות לשכונת בית אליעזר בחדרה.


אחוזת שאול -- 0507777168 -----> www.Hadera-Rents.co.il


מידע מתוך אתר "נחלים חדרה".

33 views0 comments